De forskellige insektordener i Danmark: Få overblikket her

Danmark er hjemsted for et utal af forskellige insekter, hvor størstedelen er gavnlige og bidrager til den naturlige balance i dyre- og plantelivet. For at få et overblik over denne enorme diversitet kan man opdele insekterne i forskellige ordener baseret på deres karakteristika og levevis. Her kan du lære om nogle af de mest markante og almindelige insektordener, som findes i Danmark.

1. Sommerfugle (Lepidoptera)
Sommerfugle er kendt for deres farverige vinger og kroppe samt deres nærmest umættelige trang til nektar. I Danmark findes både dag- og natsommerfugle, hvilket betyder, at de kan spottes både om dagen og natten. Udvalget varierer fra de små blåfugle og søgræsfugle til mere spektakulære arter som admiraler og påfuglefjerdre.

2. Bier, hvepse og myrer (Hymenoptera)
Denne orden indeholder en lang række sociale insekter, der ofte lever i kolonier med en arbejder- og dronningekaste. Til denne orden hører bier; nogle biarter – som honningbien – er afgørende for bestøvningen af planter. Hvepse spiller en rolle som naturlige skadedyrsbekæmpere, mens myrer bidrager til jordens frugtbarhed.

3. Fluer (Diptera)
Fluerne udgør en høj diversitet af former, farver og størrelser. Dette kan variere fra de mindste snyltefluer til større arter som svirrefluer og guldsmede. Deres vigtigste kendetegn er deres enkeltrettede vinger og de helt karakteristiske store øjne, som de bruger i jagten på føde og parringspartnere.

4. Bille (Coleoptera)
Billen er den mest artsrige insektorden i verden og kan findes i næsten enhver habitat fra skove til havet. I Danmark findes mange forskellige billefamilier fra rødben, glansbiller, blomsterbuk og gåsebille til det skarpe øje som ser rovbiller og svømmebiller.

5. Græshopper og krekler (Orthoptera)
Ordnen omfatter også syngende insekter som græshopper og krekeler, der typisk lever i græsbevokset terræn eller skovområder. De kendes bedst på deres forlængede bagben, lyse farver og finde skulpturelle former samt evne til at hoppe lange afstande.

6. Tæger og lus (Hemiptera)
Til denne orden hører både de blodsugende tæger samt plante- og bladlus. De har ét fælles træk – deres sugende munddele, der anvendes til at trække næring ud af planter eller dyr. Disse insekter kan ofte findes i tæt vegetation og er vigtige fødekilder for mange fugle og rovinsekter.

7. Når du vil lære flere insektarter at kende
Der findes selvfølgelig mange andre insektordener i Danmark, som alle bidrager til vores artsrike og mangfoldige natur. For at få et godt overblik over alle danske insekter anbefales det at konsultere en god guide, tage på guidede ture med naturvejledere eller melde sig ind i en naturforening, hvor der arrangeres ekskursioner og lignende aktiviteter. På den måde kan du både lære mere om de forskellige insektordener samt dykke ned i den fascinerende verden af småkryb.

Insekter er nogle af de mest talrige og mangfoldige dyr på vores planet. Der er mere end en million beskrevne arter, og mange flere venter på at blive opdaget. I Danmark kan vi finde et bredt udvalg af insekter fra forskellige grupper eller ordener. Denne artikel vil give dig et overblik over de mest almindelige og interessante insektordener i Danmark, så du bedre kan forstå og værdsætte disse fascinerende skabninger.

1. Coleoptera: Biller
Den mest artsrige orden er billerne, med omkring 4000 arter i Danmark. Disse insekter har to hårde dækvinger, der beskytter deres sarte bagvinger og abdomen, når de ikke flyver. Nogle kendte eksempler på biller inkluderer marihøne, majbille, nethorn-biller og løbebiller.

2. Lepidoptera: Sommerfugle og møl
Sommerfugle og møl tilhører ordenen Lepidoptera. De har skællede vinger, der giver dem deres farverige mønstre og karakteristiske udseende. I Danmark findes der omkring 2500 arter af sommerfugle og møl, hvoraf de fleste er nataktive møl. Kendte eksempler inkluderer admiraler, blåfugle, påfugleøje sommerfugl og spinder-møl.

3. Diptera: Fluer og myg
Fluer og myg dækker en gruppe af insekter med kun to funktionelle vinger og et par bageste vingesække. I Danmark kan man finde omkring 6000 arter af Diptera, herunder svirrefluer, stankelben, blodsugende myg og klæger.

4. Hymenoptera: Bier, hvepse og myrer
Bier, hvepse og myrer hører til ordenen Hymenoptera. Disse insekter er velkendte for deres komplekse sociale strukturer, som bl.a. omfatter dronninger, arbejdere og droner. I Danmark kan vi finde næsten 9000 arter i denne gruppe, med eksempler som honningbier, murbier, skovmyre og forskellige typer af hvepse som gedehamse og plante-hvepse.

5. Hemiptera: Tæger og cikader
Hemiptera er en gruppe af insekter, der inkluderer tæger og cikader. Disse dyr har sugende munddele, som bruges til at suge saft fra planter eller blod fra værter. Danmark har omkring 4000 arter af Hemiptera, inklusive bladlus, skjoldlus, frøtæger og cikader (som dog er sjældne).

6. Odonata: Guldsmede og vandnymfer
Odonata er en gruppe af farvestrålende insekter bestående af guldsmede og vandnymfer. De lever primært i nærheden af vand, hvor deres larver udvikler sig. I Danmark findes der omkring 60 arter af Odonata, herunder blåbåndet pragtvandnymfe og flere arter af øyenstikkere og smaragd-guldsmede.

7. Orthoptera: Græshopper og korsben
Græshopper og korsben hører til ordenen Orthoptera. Disse insekter har store bagben, der gør dem i stand til at hoppe lange afstande. I Danmark kan vi finde omkring 50 arter af Orthoptera, såsom stort kænguruben, markgræshoppe og sortpuset korsben.

Dette er blot et overblik over de mest almindelige insektordener i Danmark. Der er mange flere grupper og mangfoldigheden blandt disse små skabninger er imponerende. Insekter spiller også en vigtig rolle i vores økosystemer, idet de bestøver planter, bekæmper skadedyr og fungerer som føde for andre dyr. Gennem observation og forståelse af forskellige insekter kan vi få et dybere indblik i det komplekse netværk af liv omkring os.