Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

"Sommerfuglene er små dyr, men med store skælklædte vinger, som mange indflydelser kan tegne og male på; det er en af grundende til, at de er så interessante".
Skat Hoffmeyer -
Biskop, 1948

  Relateret information
Status over Danmarks sommerfugle
Desværre er Danmarks sommerfugle en af de grupper insekter hvor mange arter er gået kraftig tilbage, eller endog helt forsvundet. Dette gælder især hos dagsommerfuglene hvor mange arter er forsvundet fra landet de sidste 50 år, men også arter fra natsommerfugle gruppen er gået kraftig tilbage.
I starten af 1900 hundrede tallet kunne der findes 93 arter af dagsommerfugle i Danmark, i dag er tallet nede under 80! og der er stadig arter der ligger på grænsen til at forsvinde.

Årsagerne er mange, men fælles er, at der er tale om den enkelte sommerfuglearts foderplante forsvinder på grund af plantens voksested ændres, eller helt forsvinder. Grundene hertil kan være mange, f.eks. alt for næringsrig nedbør grundet svineindustrien, gødning af overdrev og enge, oppløjning af naturområder og forkert naturpleje.

Klik for større billede!
Almindelig Månemåler (Selenia dentaria) hører til gruppen natsommerfugle.
Foto © danmarksinsekter.dk


Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Lepidoptera - Sommerfugle  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Opdateret d. 4.5.2011 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Blåfugl i slangeurt
Blåfuglene der hører til dagsommerfuglene, er en gruppe af sommerfugle der er gået kraftigt tilbage i Danmark. Foto © danmarksinsekter.dk
Sommerfugle tilhører ordenen Lepidoptera, hvori der er fundet over 2400 forskellige arter i Danmark. Hvert eneste år findes der nye arter herhjemme, de fleste fra gruppen af småsommerfugle.

Sommerfuglene er fra gammel tid opdelt i to hovedgrupper, nemlig: Storsommerfugle (Macrolepidoptera) og Småsommerfugle (Microlepidoptera).

Storsommerfuglene er igen opdelt i to undergrupper, nemlig Natsommerfugle (Heterocera) og Dagsommerfugle (Rhopalocera).

Dagsommerfuglene er nok den bedst kendte gruppe af vores sommerfugle, det er nemlig dem vi ser flyver til blomsterne om dagen. Gruppe er relativ lille, den repræsenterede tidligere 93 arter herhjemme, men tæller nu kun omkring 74 arter. Årsagen hertil er at mange af arternes levesteder er forsvundet.

Natsommerfuglene som også bliver kaldt natsværmere i folkemunde, er den næststørste gruppe sommerfugle vi har herhjemme, langt de fleste arter fra denne gruppe flyver om natten og det er derfor de færreste der stifter bekendtskab med dem.
Også i denne gruppe er der forsvundet flere arter.

Småsommerfuglene er den største gruppe sommerfugle vi har herhjemme, gruppen repræsenterer over 1500 forskellige arter og som det er tilfældet som hos natsommerfuglene, flyver også langt de fleste arter herfra om natten.
I gruppen af småsommerfuglene hører mange af vores skadedyr til, bl.a. viklerne og møllene.

Sommerfuglene er sammen med billerne (coleoptera) den gruppe insekter der er studeret og indsamlet mest herhjemme. Takket være professionelle og amatør entomologer fra hele landet kan vi nu trække på flere over 100 år gamle og enestående samlinger af præparerede dyr, som står rundt omkring i private hjem og på museer.
På grund af omhyggelig etikering af dyrene, kan vi nu f.eks. følge udviklingen af de forskellige arter på deres lokaliteter, og gribe ind med beskyttelse hvis en art af en eller anden årsag er ved at forsvinde. Et godt eksembel herpå er dagsommerfuglen Hedepletvinge (Euphydryas aurinia).

Navnet Lepidoptera kommer af græsk og betyder - dem med de skællede vinger.

Sommerfuglens nærmeste slægtninge er vårfluerne (trichoptera), vis medlemmer næsten alle lever i vand. Der findes også enkelte sommerfugle hvis larver lever i vand.

Sommerfuglenes biologi
Levetiden for de forskellige arter af sommerfugle i Danmark er meget forskellige. Nogle arter lever kun nogle få timer, mens andre arter overvintre som voksne sommerfugl og dermed kan lever i op til 7 måneder!

De overvintrende sommerfugle parre sig i forårets første solstråler, flyver ud og lægger æg, og en ny generation er under udvikling.
Andre arter overvintrer som æg, larve eller puppe. Også disse begynder at enten klække som æg, æde som larve eller flyve når puppen klækker og foråret kommer.
Yderligere er der nogle arter der hvert år gæster os fra det sydlige Europa. Disse arter kommer om foråret, parre sig og lægger æg. Afkommet deraf kan så ses flyve rundt nogle uger senere.

Dagsommerfuglene finder deres mage først ved hjælp af synet, derefter ved hjælp af lugtesansen som sidder i følehornene (antennerne), hannerne har duftskæl på vingerne som fortæller hunnen det er den rigtige artsfælle hun har fat i.
Natsommerfuglenes hunner udsender duftstoffer (feromoner) som - hos nogle arter - kan opfanges af hannerne med deres fjerformede følehorn på flere kilometers afstand!

Dagsommerfuglene bruger fødderne bl.a. til at smage med, de spiller en vigtig rolle når sommerfuglen skal lægge sine æg og dermed finde frem til den rigtige værtsplante for larverne.
Langt de fleste sommerfuglelarver lever af planteføde, nogle kan kun leve på én bestemt planteart, de er monofage, mens andre kan leve på mange forskellige plantearter, de er polyfage.
Bl.a. er Nældenstakvinge (Aglais urticae) monofag, larven kan nemlig kun leve på Stor Nælde (Urtica dioica).
Nældenstakvinge er en af de få dagsommerfugle der overvintre som voksen. Mange har nok fundet den siddende på lofter en kold vinterdag.

Den forunderlige metamorfose
Sommerfuglene hører til den gruppe af insekter der har fuldstændig forvandling (Holometabola).
Når sommerfuglens larve er blevet stor forpupper den sig. Her sker der noget som måske er større end selve menneskets undfangelse. Lige efter larven har forvandlet sig til en puppe, sker den virkelige forvandling, den man kalder metamorfosen.
Fra at være en fast substans af celler, går indholdet i puppen - der før var en larve - bogstaveligt talt i opløsning og bliver til en flydende væske. Væskens celler finder sammen og danner det der bliver til den voksne sommerfugl.
Som noget meget forunderligt, findes der eksempler på at en perforering af puppen, så noget af væsken løber ud, ikke har indflydelse på den færdige sommerfugls udseende. Sommerfuglen klækkede alligevel stor og flot og uden at mangle lemmer eller andet.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk