Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Fototeknik
Alle fotos i artikel er taget en varm julinat i Gjernbakker i Midtjylland. På denne lokalitet er (Lampyris noctiluca) meget almindelig.

Billederne er taget mens det var helt mørkt, og netop dette gør det til et problem at fokuserer med et kamera. Problemet blev imidlertid løst med lyset fra en pandelampe. Lampen skulle dog ikke lyse for kraftig, da dette ville udviske hunnens smukke gullig-grønlige lys, derudover ville et skarpt lys også skræmme insekterne, ydermere ville nattestemningen også forsvinde. Modsat skulle der også være lys nok til at kunne fokuserer, og undgå for lang lukketid med dermed rystende billeder til følge.

Problemet blev løst med en halogenpære der var beregnet til en større spænding end pandelampen kunne leverer, dermed lyste pæren svagt. Halogenpæren blev valgt fordi den giver det mest naturlige lys og dermed de mest naturlige farver på billederne.
Der blev også prøvet med LED lys (lysdioder), men dette lys gav en forkert farvegengivelse.


Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.

Danske navne på danske biller (pdf)

Lyngens Bladbille (Lochmaea suturalis) (pdf)
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Lampyris noctiluca - Sankthansorm  
  Orden: Coleoptera (Biller)  
  Familie: Lampyridae  
  Art: Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)  
  Opdateret d. 10.2.2011 Print denne side  
 
 
Highslide JS
Sankthansorm (Lampyris noctiluca)
Sankthansorm (Lampyris noctiluca) i parring. 1 hun, 2 hanner. Foto © danmarksinsekter.dk
Går man en tur en lun sommernat, og se nogle gulligt-grønligt lysende pletter i græsset, ja så er det højst sandsynligt hunnen af sankthansormen (Lampyris noctiluca) der prøver at lokker hanner til parring.

Faktisk burde billen hedde lysbille og ikke sankthansorm, da der ikke er tale om en orm.

I Danmark findes to arter af sankthansorm der begge hører til familien Lampýridae. Den almindeligste art er (Lampyris noctiluca) og det er denne art der har fået det danske navn sankthansorm. Den anden art, lille sankthansorm (Phosphaenus hemipterus), er så sjælden at det nok er de færreste der har set den, denne art er lidt mindre end (L. noctiluca).

Sankthansormen er fundet i det meste af landet, men er ikke almindelig i Sønderjylland og Nordvestsjælland. Fra Bornholm findes kun et enkelt fund.

Kendetegn
Hos sankthansormen er der stor forskel på han og hun. Hunnen er 16-25 mm. lang, flad og larveagtig. Den er på oversiden brungrå med gullige spidser helt ude i kanten af kropsleddene. På siderne og mellem kropsleddene er den rosa nærmest pink. Den er helt uden dækvinger og vinger og kan derfor ikke flyve, den kan ligne andre biller i larvestadiet.

Hannen er 11-12 mm. lang. Den har dækvinger og fuldt udviklede flyvevinger - og kan flyve. Vingedækkerne er aflange og sortbrune, med gulbrun sømkant. Forbrystet dækker ligesom hos hunnen hovedet. Følehorn og ben er brunlige.

Biologi
Der findes mange mærkelige insekter i Danmark, men sankthansormen er måske en af de mest forunderlige, både med hensyn til sin specielle levevis og med sit gulligt-grønlige lys gør den sig til en meget interessant art at opleve i naturen.

Sankthansormen er nataktiv og forplantningen foregår om natten. Lige før det bliver mørkt kravler hunnen op i vegetationen og udsender sit lys der tiltrækker hannerne der flyver søgende rundt. Selve parringen foregår som regel i bundvegetationen. Men kan også foregå i toppen på et græsstrå.

Larven kan findes i maj-juni og den er to år om sin udvikling. Den lever af forskellige snegle, blandt andet ravsnegle og havesnegle som den med stor grådighed kaster sig over og bider og lammer med en dræbende gift. Efter aflivningen tygger den et fordøjelsesenzym ind i sneglen som langsomt bliver til en suppeagtig væske, som sankthansormen derefter indtager.

Også larven af sankthansormen er i stand til at lyse, dog ikke tilnærmelsesvis så kraftig som de voksne dyr.

Levested
Sankthansormen er fortrinsvis fundet på fugtig bund. Fx i moser, på fugtige enge og i skove med skygget bund. Men også på tørre lokaliteter er den fundet, som fx i det tørre græs få meter fra havet (Glatved strand), og på sandede områder i skov.
Sankthansormen er kendt fra følgende lokaliteter: Engestofte, Høkke Sø, Bregninge Opkørsel, Hestehoved Fyr, Møns Klint (bl.a. Høvblege og Busene, Knudsskov), Gjern Bakker og Glatved Strand.

Sådan ser lyset fra en lokkende hun ud. Foto © danmarksinsekter.dk
Highslide JS
Sankthansorm (Lampyris noctiluca) i parring
Parringen finder som regel sted i bundvegationen mellem græs og blade. Foto © danmarksinsekter.dk
Lidt om lyset
Evnen til at udsende lys er hos sankthansormen til stede i alle udviklingsstadier, selv ægget kan lyse, men evnen er særligt veludviklet hos den vingeløse hun, der bruger lyset til at lokke hanner til sig.

Dette specielle fænomen kaldes bioluminescens - biologisk koldt lys, og kan også findes hos andre organismer fx gopler, fisk, bakterier og snegle. Lyset er det man kalder koldt lys uden varmeudstråling. Det specielle ved dette lys og som vi mennesker meget gerne vil kunne efterligne, er at alt energien bliver omsat til lys, modsat fx en alm. pære hvor kun 3-4 % af energien bliver til lys og resten er varmetab. Billens lys kommer af nogle stoffer som lyser i kold tilstand. Selve lyset fremkommer ved en kompliceret kemisk reaktion af bl.a. enzymet luciferase.

Vil man se sankthansormen lyse, er et sikkert sted i Gjern Bakker Midtjylland. Her kan man næsten med garanti en lun stille sommernat sidst i juni først i juli ved midnatstid, se hunnen sidde i bundbevoksningen langs skovstierne og lyse. Hannen kan man fange i hundredvis med ultraviolet lys. Man kan fange hannen ved hjælp af ultraviolet lys. Hunnen derimod, må man finde når den sidder og lyser imellem græs og blade.

  Se alle arter i ordenen Coleoptera (Biller)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk