Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Relateret information
Litteratur
Michael Stoltze:
Danske dagsommerfugle
Gyldendal 1996.

H. J. Henriksen
og Ib Kreutzer:
Skandinaviens dagsommerfugle i naturen
Skandinavisk Bogforlag - Odense 1982.
Relaterede link
Lepidopterologisk Forening

   Spørgsmål & Svar
Har du fundet et insekt eller andet småkræ du gerne vide hvad er, kan du indsende dit spørgsmål med foto eller videoklip af dyret til os.

Spørgsmål & Svar 2015
Spørgsmål & Svar 2014
Spørgsmål & Svar 2013
Spørgsmål & Svar 2012
Spørgsmål & Svar 2011
Spørgsmål & Svar 2010
Spørgsmål & Svar 2009
Spørgsmål & Svar 2008
 
   De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen   
  Anthocharis cardamines - Aurora  
  Orden: Lepidoptera (Sommerfugle)  
  Familie: Pieridae (Hvidvingefamilien)  
  Art: Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  
  Opdateret d. 6.12.2014 Print denne side  
 
 
Hannen af Aurora (Anthocharis cardamines) er umiskendelig. Foto © danmarksinsekter.dk
Aurora er en af forårets smukkeste dagsommerfugle, især hannen med sine orange forvingespidser. Den er almindelig over hele landet undtagen Vestjylland. Arten er langt mere talrig nu end førhen, det skyldes bl.a. at arten nu især bruger den mere kvælstof-tolerante løgkarse i stedet for engkarse som foderplante.

Kendetegn
Vingefang 37-47 mm. Hannerne kan ikke forveksles med andre dagsommerfugle på grund af de orange vingespidser på forvingerne. Hunnen kan ligne kålsommerfugle i flugten, men er, som hannen, grøn-spættet på undersiden af bagvingerne.

Biologi
Aurora har en generation om året. Arten overvintrer som puppe i vegetationen.

Æggene lægges på korsblomster i maj-juni, og klækker efter 5-6 dage.

Larven kan findes fra midten af maj til midten af juli. Den er blågrøn med lyse sider og små sorte prikker, dens foderplante er bl.a. engkarse (Cardamines pratensis), løgkarse (Alliaria petiolata), gåsemad (Arabidopsis thaliana), Kalkkarse (Arabis), tårnurt (Turritis glabra) og flere andre korsblomster.
Larven forpupper sig efter 2-3 uger.

Levested
Vådområder med blomsterrige enge, fugtige skovenge og andre steder med korsblomster. Hannerne flyver meget omkring og ses ofte i haver.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra midten af april og juni ud.
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk